040 214 6128 06 4488 2385
Herman Gorterlaan 1, 5644 SB Eindhoven

Onze Missie

In samenwerking met de cliënt willen wij zorgvragen beantwoorden op het gebied van fysiotherapie, gezondheid en beweging, op een kwalitatief hoog niveau en op adequate wijze in een omgeving waarin de cliënt en de behandelaar zich prettig voelen.

Onze Visie

Iedereen is in staat invloed uit te oefenen op zijn gezondheid. Inzicht in gedrag, houding en gezonde leefstijl is een eerste essentiële stap op weg naar een betere gezondheid en vitaliteit. Daarna gaat het vooral om gedragsveranderingen en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. De fysiotherapeut is een belangrijke schakel in dit gehele proces.

040 214 6128 06 4488 2385
Copyright © 2017 Fysiotherapie Truijens Ontwerp & Realisatie RenewMyID