040 214 6128 06 4488 2385
Herman Gorterlaan 1, 5644 SB Eindhoven

Meer dan 60% van de Nederlandse 65-plussers met een chronische aandoening en een fysieke beperking bewegen niet voldoende.

Voor het welzijn en het denkvermogen (cognitief functioneren) van ouderen is bewegen van groot belang. Als de cognitieve functies als geheugen, aandacht en redeneren minder snel afnemen, kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. Maar als die ouderen door een fysieke beperking niet goed kunnen bewegen? De Open Universiteit start met een vierjarig onderzoek naar bewegen en het cognitief functioneren van ouderen met een bewegingsbeperking. Omdat ouderen met een lichamelijke beperking sowieso al minder kunnen bewegen, gebruiken de onderzoekers een beweegadviesprogramma dat rekening houdt met die beperkingen. Het beweegprogramma Actief Plus is ontwikkeld door de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit en al meerdere malen met succes toegepast om zowel ouderen als groepen patiënten met specifieke klachten meer te doen bewegen. In het onderzoek, dat nog dit jaar van start gaat, wordt het effect van de lichaamsbeweging op de cognitieve prestaties onderzocht. Met bewegingsmeters worden de intensiteit, frequentie en duur van de activiteiten gemeten. Professor Lilian Lechner, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit, leidt het onderzoek: ‘We hopen antwoord te kunnen geven op de vraag: welk soort activiteiten hebben positief effect op cognitie? Hoe intensief, hoe lang en hoe vaak moet worden bewogen om een positief effect op cognitie te krijgen?’

040 214 6128 06 4488 2385
Copyright © 2018 Fysiotherapie Truijens Ontwerp & Realisatie RenewMyID