040 214 6128 06 4488 2385
Herman Gorterlaan 1, 5644 SB Eindhoven

Cameraconsult bij Fysiotherapie Truijens in Fysiopraxis. In een uitgebreid interview in Fysiopraxis worden de mogelijkheden van het cameraconsult belicht. 

Een verhoogde kans om later knieartrose te ontwikkelen is al op jonge leeftijd is te zien bij iemand met knieklachten.

Vanaf medio september kunt u bij Fysiotherapie Truijens gebruik maken van een cameraconsult voor fysiotherapie.

Fysiotherapie is beter dan operatie.

Patiënten met zogeheten etalagebenen moeten standaard drie maanden gespecialiseerde fysiotherapie krijgen.

040 214 6128 06 4488 2385
Copyright © 2019 Fysiotherapie Truijens Ontwerp & Realisatie RenewMyID